TOPlist

Členové zásahové jednotky

Toto je 16 členů zásahové jednotky města Jičína, kteří se účastní zásahů při zdolávání mimořádných událostí a pohotovostí na stanici. Jednotka je zařazena do kategorie JPO III.

 funkce: velitel jednotky 
 jméno:  Vágenknecht Milan
 členem jednotky od: 01.09.2014
 funkce: zást. velitele jednotky 
 jméno:  Chalupa Petr
 členem jednotky od: 01.01.2003
 funkce: velitel družstva 
 jméno:  Tobořík Jiří
 členem jednotky od: 01.01.2002
 funkce: velitel družstva 
 jméno:  Houfek Petr
 členem jednotky od: 01.05.2012
 funkce: strojník 
 jméno:  Kracík Petr
 členem jednotky od: 01.03.2011
 funkce: strojník 
 jméno:  Jehlička Jiří
 členem jednotky od: 03.03.2011
 funkce: strojník 
 jméno:  Chmelík Jan
 členem jednotky od: 01.09.2015
 funkce: strojník 
 jméno:  Kazda Jiří
 členem jednotky od: 01.04.2003
 funkce: strojník 
 jméno:  Valeš Lukáš
 členem jednotky od: 01.10.2017
 funkce: starší hasič 
 jméno:  Krásný Stanislav
 členem jednotky od: 01.01.2002
 funkce: starší hasič 
 jméno:  Bednář Karel
 členem jednotky od: 01.01.2002
 funkce: starší hasič 
 jméno:  Krásný Bronislav
 členem jednotky od: 01.01.2002
 funkce: starší hasič 
 jméno:  Kubín Pavel
 členem jednotky od: 01.01.2002
 funkce: starší hasič 
 jméno:  Krásný Roman
 členem jednotky od: 01.08.2003
 funkce: starší hasič 
 jméno:  Kriegler Pavel
 členem jednotky od: 01.01.2014
 funkce: starší hasič 
 jméno:  Jindra Petr
 členem jednotky od: 01.09.2015

bottom corner